Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Niwiska
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / OGŁOSZENIA  / Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowiska 2 animatorów

 OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór na wolne stanowiska 2 animatorów zobowiązanych do organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK " w Niwiskach w okresie od 1 marca do 30 listopada 2018 r.

Określenie stanowiska:

Zatrudnienie dwóch animatorów w ramach umowy zlecenia  (wynagrodzenie nie mniej niż – 2 x 1 100,00 zł brutto: 2 x 550,00 zł – Ministerstwo Sportu i Turystyki; 2 x 550 zł – budżet Gminy Niwiska)  w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK" w Niwiskach w okresie od 01 marca do 30 listopada 2018 r. w wymiarze przynajmniej 69 godzin zajęć (na jednego animatora) w każdym miesiącu.

 1. Określenie wymagań i zadań związanych ze stanowiskiem:

 Zadania powierzone animatorowi:

 

1) organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniający powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii);

2) organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla jednej wybranej grupy priorytetowej (przedszkolaki, dziewczęta, rodziny, kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy)

3) przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia;

4) zaangażowanie wolontariuszy i wolontariuszek w działania na Orliku;

5) współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych;

6) współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;

7) ukończenie przynajmniej jednego kursu e-learningowego spośród kursów udostępnianych w portalu internetowym.

2. Obowiązki:

1) umożliwianie JST, Operatorowi lub innym podmiotom upoważnionym przez JST lub Operatora przeprowadzania kontroli i badań;

 

2) generowanie pobieranie i przesyłanie Operatowi raportów miesięcznych dokumentujących wykonywanie powierzonych zadań oraz uwzględniających liczbę użytkowników Orlika (przy wykorzystaniu portalu internetowego),;

3) generowanie, pobieranie i przesyłanie Operatorowi rachunków miesięcznych (przy wykorzystaniu portalu internetowego);

4) wygenerowanie (przy wykorzystaniu portalu www.naszorlik.pl), pobranie i przesłanie Operatorowi raportu rocznego;

 

Wymagania niezbędne:

- minimum wykształcenie średnie oraz kwalifikacje w zakresie wychowania fizycznego; animatora sportowego

Wymagania dodatkowe:

- zdolności organizacyjne, kreatywność, rzetelność

 

3.   Wymagane dokumenty:

1)            życiorys (CV),

2)            kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3)            kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

 

4)            list motywacyjny i życiorys (CV) opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1309)”

 

 

4.   Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niwiska lub pocztą na adres urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2018 roku do godz. 1000 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko animatora.”

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Niwiska po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 W razie pytań proszę o kontakt z Kazimierzem Kwaśnikiem – inspektorem w Urzędzie Gminy w Niwiskach, tel.: 17 2270414, email: k.kwasnik@niwiska.pl  

 

Niwiska, 02.02.2018 r.data wytworzenia2018-02-02
data udostępnienia2018-02-02
sporządzone przezKazimierz Kwaśnik
opublikowane przezSzymon Pruś
ilość odwiedzin370
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska, tel.: 17 227 90 02, fax: 172279341, urzadgminy@gmina.niwiska.pl, www.niwiska.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@