Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Niwiska
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

------- pdf.gif  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2018

------- pdf.gif  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2017

------- pdf.gif  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2016


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach

36-147 Niwiska 430

 

 Adres siedziby:  36-147 Niwiska, Niwiska 430

Czas pracy:           7:30    - 15:30

Nr telefonów:

17 227 93 42   kierownik GOPS, księgowa GOPS

17 227 04 28   pok. 1  pracownicy socjalni

17 227 04 26   pok. 6 pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Nr faksu  17 227 93 42

Adres e-mail : gopsniwiska@niwiska.pl

  

Kierownik jednostki    Barbara Czachor Forma prawna:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach został powołany na podstawie Uchwały Nr IX/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Niwiskach z dnia 27.02.1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  i swoją działalność rozpoczął dnia l kwietnia 1990 roku. Realizuje zadania wynikające ze statutu - zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/186/2017 z dnia 29 marca 2017r. – Rady Gminy w Niwiskach i regulaminu organizacyjnego oraz innych aktów prawnych powołanych przez Radę Gminy w Niwiskach i Kierownika ośrodka.


 Zakres i przedmiot działań jednostki:

Ośrodek udziela pomocy osobom potrzebującym z terenu Gminy Niwiska poprzez realizację zadań zleconych, programów rządowych i zadań własnych gminy w ramach pomocy społecznej. W związku z wykonywaniem powyższych zadań przyznawane są następujące świadczenia: zasiłek stały, okresowy, zasiłek celowy, celowy-specjalny, pomoc rzeczowa, dożywianie dzieci w szkole, zakup posiłku dla potrzebujących, pokrycie kosztu pobyty w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, sprawienie pogrzebu, praca socjalna i  inne w ramach zadań statutowych.

Z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów  oraz ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci GOPS realizuje świadczenia w formie: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz  świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 500+. W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej ośrodek zapewnia pomoc asystenta rodziny dla rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Jednostka podejmuje dodatkowe formy pomocy poprzez finansowane ze środków pozabudżetowych i środków unijnych programy i projekty są to:  treningi kompetencji społecznych, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne.


Struktura organizacyjna GOPS:

Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Niwiska. Nadzór na merytoryczną działalnością ośrodka sprawuje : Wojewoda Podkarpacki i Wójt Gminy Niwiska.

Kadrę OPS tworzą: kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgowa, 2 pracowników ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, asystent rodziny, razem 8 pracowników.

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje trzech pracowników socjalnych. Zadania zlecone z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń 500+  realizuje 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych i FA. Obsługę finansowo- księgową GOPS prowadzi księgowa. Ośrodkiem kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności i reprezentuje go na zewnątrz.


 

Strona internetowa:

Ośrodek nie prowadzi oddzielnej strony internetowej, informacje z zakresu działalności jednostki umieszczane są na stronie internetowej Gminy Niwiska. 

------- pdf.gif RODO- Klauzula do zapoznania się -GOPS Niwiska data wytworzenia2014-03-03
data udostępnienia2014-03-03
sporządzone przezBarbara Czachor
opublikowane przezSzymon Pruś
ilość odwiedzin1921
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska, tel.: 17 227 90 02, fax: 172279341, urzadgminy@gmina.niwiska.pl, www.niwiska.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@