Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Niwiska
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / GMINA - INFORMACJE  / Jednostki organizacyjne  / Oświata Szkół  / SP Hucina
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 SP Hucina SP Hucina
SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCINIE ul. Wspólna 54 36-147 Hucina
nr telefonu: +48 17 2279176
 
Historia Szkoły Podstawowej w Hucinie –
Prowadzenie placówki przez Stowarzyszenie „Wieś przyjazna dzieciom”
 
W miesiącach październiku - listopadzie 2009r. Wójt Gminy Elżbieta Wróbel wystąpiła do mieszkańców wsi Hucina z propozycją przejęcia szkoły przez rodziców, mieszkańców wsi poprzez utworzenie Stowarzyszenia.
Takie możliwości dawała zmiana ustawy o systemie oświaty poprzez przekazanie szkoły bez jej uprzedniego zlikwidowania w drodze uchwały jednostki samorządu innym podmiotom, takim jak np. stowarzyszenia rodziców.
Nowelizacja zagwarantowała równocześnie, że szkoła taka nadal pozostanie publiczna, powszechna i bezpłatna, a w przypadku problemów nowego organu z jej prowadzeniem, samorząd będzie musiał przejąć ją z powrotem.
Głównym argumentem  reorganizacji była liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Hucinie, od 1 września roku szkolnego 2010/2011 -  23 uczniów w klasach od I do VI, a perspektywa w kolejnych latach mniej lub kilkoro więcej ( biorąc pod uwagę zameldowane dzieci w miejscowości Hucina)
 
W dniu 27 stycznia 2010r. na spotkanie zaproszeni zostali rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w Hucinie jak również rodzice przyszłych uczniów oraz wszyscy mieszkańcy wsi. Zebrani na zebraniu wyznaczyli cel - ratujemy naszą szkołę przed likwidacją. Nie możemy   dopuścić, aby w naszej wsi szkoła na zawsze przestała istnieć. Możemy ocalić tą szkołę, budynek, jej dorobek, wspomnienia i wysiłek włożony w jej obecny kształt wszystkich,  którzy kiedykolwiek byli zaangażowani w jej rozwój. Przede wszystkim jednak ocalimy możliwość nauki naszych dzieci blisko domu, powalczymy o ich lepszy rozwój dzięki bezpośredniej pracy na rzecz szkoły i tym samym zebrani założyli Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom, przyjęli statut stowarzyszenia, wybrali członków Zarządu, komisję rewizyjną.
 
 
Od początku wizja na temat prowadzonej szkoły była jednoznaczna. Dla dzieci nic się nie zmienia - zmienia się tylko organ prowadzący, szkoła pozostaje BEZPŁATNA, zorganizowana tak aby uzyskiwać jak najlepsze wyniki nauczania i przekazana przez Radę Gminy Stowarzyszeniu do prowadzenia na podstawie art.5 ustawy o systemie oświaty.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz polepszenia warunków życia mieszkańców wsi Hucina, a w szczególności: podejmowanie działań w zakresie nauki, kultury, edukacji, oświaty i wychowania. Prowadzenie szkoły podstawowej i niepublicznego przedszkola jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie ze strony rodziców.
 
     W ramach tego zadania stowarzyszenie jako organ prowadzący będzie promować edukację szkolną i przedszkolną w środowisku lokalnym; a przede wszystkim stworzy równe szanse edukacyjne dzieciom w wieku od 3 do VI klasy szkoły podstawowej uczęszczających do naszej placówki oświatowej.
 
W skład Zarządu Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom wybrani zostali:
 
Agnieszka Toś - Prezes ,
Leszek Micek - Wiceprezes,
Wanda Orzechowska - Skarbnik,
Agnieszka Rydzy - Członek,
Roman Strzępka - Sekretarz
 
Po powołaniu Stowarzyszenia w dniu 27 stycznia 2010r. został przedłożony do Sądu Rejestrowego Wydział Gospodarczy w Rzeszowie wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy zaznaczyć, że proces rejestracji przebiegł dość sprawnie, zważywszy na skrupulatność urzędników sądowych oraz szereg wymagań formalnych wymaganych przy uzyskiwaniu wpisu do KRS. Na podstawie doświadczeń innych stowarzyszeń wiadomo, że czasami wnioski trzeba była składać kilkakrotnie co znacząco przedłużało proces rejestracji. Wpis Stowarzyszenie otrzymało w dniu 18 lutego. Tu dziękuję za pomoc pracownikom Urzędu Gminy na czele z Panią Sekretarz Jolantą Marut .
 
W dniu 18 lutego odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z Wójtem i Sekretarzem Gminy, na którym uzgodniono wstępnie warunki pracy i płacy pracowników Szkoły Podstawowej w Hucinie.
 
 Zarząd Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom wystąpił z wnioskiem do Gminy Niwiska o przekazanie do prowadzenia Szkoły podstawowej w Hucinie z dniem 01 września 2010r.
 
Wójt Gminy Niwiska wystąpiła o opinię , a Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie na podst. art. 5 ust. 5g ustawy z dnia   7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  wydał w dniu 23 lutego pozytywną opinię w tej sprawie. Rada Gminy w Niwiskich na sesji w dniu 24 lutego 2010r. podjęła uchwałę Nr XXXVII/248/2010 w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Wieś Przyjazna Dzieciom Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucinie z dniem 01 września 2010r
 
Kolejne działania to uzyskanie  numerów: REGON oraz NIP. Również i te działania przebiegły bardzo sprawnie.
 
25 lutego działając na podstawie art.5 ust.5l ustawy o systemie oświaty Wójt Gminy Niwiska zaproponowała nowe warunki pracy pracownikom szkoły obowiązujące od 01 września 2010r.i równocześnie powiadomiła Związek Nauczycielstwa Polskiego o zmianach w Szkole Podstawowej w Hucinie, jego przyczynach oraz prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach przekazania szkoły dla pracowników.
 
 W I kwartale 2010r.Wójt Gminy  zleciła opracowanie dokumentacji budowlano - projektowej na prace modernizacyjne w budynku celem dostosowania obiektu pod funkcjonowanie szkoły i przedszkola.
 
Został w okresie wakacji przeprowadzony w obiekcie gruntowny remont i prace inwestycyjne polegające na: wymianie okien i drzwi, dostosowaniu pomieszczeń pod potrzeby przedszkola, budowa zaplecza sanitarnego i kuchennego, przebudowa instalacji c.o., wod.- kan. elektrycznej, budowa wejścia ewakuacyjnego z podjazdem dla niepełnosprawnych, wymiana podłóg w korytarzach szkolnych, malowanie pomieszczeń Wspólnym działaniem rodziców, członków Stowarzyszenia i Gminy został ułożony chodnik z kostki do wejścia do przedszkola.
 
 
Wójt Gminy Niwiska zawarła umowę z wykonawcami na przeprowadzenie innych robót na budynkach, jeszcze w miesiącu wrześniu i październiku na budynku szkoły zostanie wykonane ocieplenie z malowaniem i odremontowany budynek gospodarczy.
 
Ale w tym wszystkim najważniejsze są oczywiście nasze dzieci. Stworzyliśmy im sześcioklasową szkołę na miejscu, gdzie są u siebie. Nie tracą czasu na dojazdy, uczą się w szkole, w której nauczyciele znają ich rodziny, a co za tym idzie ich problemy. Tylko w takiej szkole osobowość ucznia może być wszechstronnie kształtowana, a każdy z nich może być traktowany indywidualnie. Stworzyliśmy warunki dla najmłodszego pokolenia , przedszkolaków. Powstało Niepubliczne Przedszkole Kraina Radości do którego serdecznie zapraszamy i życzymy dzieciakom, aby czuły się dobrze w naszej Szkolnej Rodzinie.


data wytworzenia2014-03-03
data udostępnienia2014-03-03
sporządzone przez
opublikowane przezŁukasz Bryk
ilość odwiedzin1670
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska, tel.: 17 227 90 02, fax: 172279341, urzadgminy@gmina.niwiska.pl, www.niwiska.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@